ANA SAYFA * HAKKIMIZDA * İLETİŞİM * REKLAM TANITIM ÜYELİK
 
 

Türkiye'nin
Global Adresleri
"Çayyolu"

 

 


Beysukent Sigorta
Çayyolu Sigorta
Konutkent Sigorta
Ümitköy Sigorta
Yaşamkent Sigorta

***

Beysukent Sigorta Acentesi,
Çayyolu Sigorta Acentesi,
Konutkent Sigorta Acentesi,
Ümitköy Sigorta Acentesi,
Yaşamkent Sigorta Acentesi
,
Çayyolu Sağlık Sigortaları,
Çayyolu Seyahat Sağlık Sigortası,
Çayyolu Saglık Sigortası,
Çayyolu Yurt İçi Seyahat Sağlık Sigortası,
Çayyolu Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası,
Çayyolu Deprem Sigortası,
Çayyolu Zorunlu Deprem Sigortası DASK,
Çayyolu İhtiyari Deprem Sigortası,
Çayyolu Tarım Sigortası,
Çayyolu Dolu ve Don Sigortası,
Çayyolu Sera Sigortası,
Çayyolu Hayvan Hayat Sigortası,
Çayyolu Yangın Sigortaları,
Çayyolu Yangın Kombine Sigorta,
Çayyolu Endüstriyel Yangın Paket Sigorta ,
Çayyolu Süper Konut Sigorta ( bina-eşya) ,
Çayyolu Kolay Konut ,
Çayyolu Alfa Konut ( bina-eşya ),
Çayyolu Optima Konut Paket Sigorta ,
Çayyolu Eczane Paket Sigorta,
Çayyolu Alfa Kobi Sigorta ,
Çayyolu Kobi Paket Sigorta ,
Çayyolu Akaryakıt Servis İstasyonu Sigortası ,
Çayyolu Otel Paket Sigorta ,
Çayyolu Kuyumcu Paket Sigorta,
Çayyolu Kaza Sigortası,
Çayyolu Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası(Trafik Sigortası),
Çayyolu Yüksek Adli Mali Mesuliyet Sigortası,
Çayyolu Artan Mali Sorumluluk Sigortası,
Çayyolu Mavi Kasko ,
Çayyolu Lacivert Kasko,
Çayyolu Ferdi Kaza Sigortası,
Çayyolu Toplu Taşıma Araçları Koltuk Ferdi Kaza Sigortası,
Çayyolu Hırsızlık Sigortası,
Çayyolu Emniyeti Suistimal Sigortası,
Çayyolu Kıymet Nakli Sigortası,
Çayyolu Cam Kırılması Sigortası,
Çayyolu 3.Şahıs Sorumluluk Sigortası,
Çayyolu Ürün Sorumluluk Sigortası,
Çayyolu İşveren Sorumluluk Sigortası,
Çayyolu Asansör Sorumluluk Sigortası,
Çayyolu Okul Servis Araçları Ferdi Kaza Sigortası,
Çayyolu Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası,
Çayyolu Avukat Mesleki Sigortası,
Çayyolu Tıbbi Kötü Uygulama Sorumluluk Sigortası,
Çayyolu Nakliyat Sigortaları,
Çayyolu Yıllık Emtea Sigortası,
Çayyolu Emtea Sigortaları,
Çayyolu Yat Sigortaları,
Çayyolu Balıkçı Tekne Sigortası,
Çayyolu Tekne Sigortaları,
Çayyolu Mühendislik Sigortaları,
Çayyolu İnşaat All Risk Sigortası ,
Çayyolu Montaj All Risk Sigortası ,
Çayyolu EGO Doğalgaz Sigortası,
Çayyolu Makine Hırsızlık Sigortası,
Çayyolu Makine Kırılması Sigortası ,
Çayyolu Elektronik Cihaz Sigortası,

Çayyolu Sigortacı,
Çayyolu Sigorta Acentesi, Sigorta Hakkında:Sigorta, risklerin gerçekleşmesi sonucu doğabilecek zararları gidermek için kullanılan mali araçtır. Sigorta sözleşmesi, sigorta yapılması için hukuken gerekli sözleşmedir. Sigorta şirketi, sigorta işlerinin yönetilmesi, işletilmesi, satışı ile ilgilenen şirkettir. Sigortacılık, bu işlerle ilgilenen meslektir.

İnsanların tüm varlık ve girişimleri risk (riziko) adı verilen belirsizliklerin tehdidi altındadır. Sigorta, risklerin gerçekleşmesi halinde doğan zararı karşılar, böylece geleceğin maddi açıdan belirli hale gelmesini sağlar. Sigorta kişi ve kurumlara güven sağlar, böylece geleceğin planlanmasını mümkün kılar, girişimciliği teşvik eder.

Konu başlıkları :
1 Sigortanın işleyişi
2 Tarihçe
2.1 Türkiye'de sigortacılık
3 Kaynakça
4 Notlar
Sigortanın işleyişi:
Sigorta, temelde, benzer riske maruz kalan kişilerin (sigortalılar) maddi güçlerini birleştirerek yardımlaşmasıdır. Sigorta şirketlerinin işlevi, bu kişilerin birbirlerini bulmasını ve gerçekleşen zararların giderilmesini organize etmektir.

Aynı riske maruz kalan kişiler bir araya gelerek gerçekleşen riskleri hep birlikte karşıladıklarında, kişi başına düşen ödeme miktarı düştüğünden büyük bir risk bile herkes için karşılanabilir hale gelebilir. Bir araya gelen kişi sayısı ne kadar fazla olursa, kişi başına düşen zarar miktarı o kadar tahmin edilebilir hale gelir. Olasılık hesaplarında büyük adetler kanunu (veya büyük sayılar kanunu) adı verilen kanuna göre, aynı riske konu olan kıymetlerin sayısı ne kadar fazla olursa, gerçekleşecek hasar, riskin oluşma ihtimaline o denli yakın olacaktır.

Bir sigorta şirketinin organizasyonu altında biraraya gelen sigortalılar gelecekteki hasarları karşılamak için prim adı verilen ücreti öderler. Prim tutarına, hasarlar için yapılacak ödemelerin yanı sıra, sigorta şirketinin işletme masrafları, kârı, vergiler, acente komisyonları gibi kalemler de dahildir.

Sigorta, öngörülemez ve maddi zarar doğuracak olaylara (yani risklere) karşı yapılır. Ne zaman olacağı önceden bilinen olaylara karşı sigorta yapılmaz. Kumar, hisse senedi alım-satımı gibi spekületif riskler ve kanuna aykırı olarak yapılan işler sigortalanamaz. Keza, kanunlardan kaynaklanan cezalara karşı sigorta olmaz.

Sigorta teminatının işlemeye başlaması için sigortalı ile sigorta şirketi arasında sigorta sözleşmesi yapılır. Poliçe, sigorta sözleşmesinin koşullarını içeren ve ispatlayan belgedir. Poliçe üzerinde sigorta şirketinin ünvanı, adresi, sigortalının adı, riskle ilgili bilgiler, prim, sigorta başlangıç ve bitiş tarihleri, sigorta koşulları vs. yer alır.

Sigorta satışları bazen doğrudan sigorta şirketleri tarafından yapılmakla birlikte, genellikle sigorta aracıları tarafından yapılır. Sigorta aracıları belli bir sigorta şirketine bağlı çalışan acenteler ve sigorta şirketlerinden bağımsız çalışan sigorta brokerleridir. Aracıların başlıca görevleri, sigorta müşterisini riskler ve buna uygun çözümler hakkında bilinçlendirmek, prim ödemelerini, hasarların tazmin edilmesini ve poliçenin yenilenmesini takip etmek, gerektiğinde hatırlatmada bulunmaktır. Prim tahsil etme yetkisi bulunan acenteler, müşterilerden aldıkları primleri sigorta şirketine öderler. Bu hizmetlerine karşılık aracılar komisyon alırlar. Komisyon genellikle prim tutarına dahil edilir.

Sigorta edilmiş bir riskin gördüğü zarara hasar denir. Bir hasar gerçekleştiğinde, sigortalı, sigorta şirketinde ihbarda bulunur. Sigorta şirketi, hasarı kendisinden bağımsız bir eksperin incelemesini sağlar. Daha sonra eksper raporunu inceleyerek, sigorta teminatı içindeki zararı tazmin eder, sigortalıya tazminat öder.

Can sigortalarında ve bedeni hasarlarda ise tazminat, aktüer denilen uzmanların yaptığı aktüerya hesaplarının sonucuna göre ödenir.

Eğer bir hasar üçüncü bir şahsın kusuru sonucu oluşmuşsa ve sigortalının o şahıstan tazminat talep etme hakkı veya daha başka hakları doğduysa, halefiyet denilen hukuki ilke uyarınca bu haklar ödediği hasar oranında sigorta şirketine geçer. Sigorta şirketinin bu hakkını kullanarak kusurlu taraftan tazminat talep etmesine rücu adı verilir. Örneğin, A ve B araçlarının karıştığı bir kazada, B aracı kusurlu ise, A'nın sigortacısı önce A'ya tazminat öder, daha sonra, ödediği tazminatı B'den talep edebilir.

Sigorta şirketleri önce bu haklarını kusurlu kişilerle anlaşarak (sulhen) kullanmayı denerler. Sulhen giderilemeyen sorunların çözümü için mahkeme yoluna gidilir. Çağdaş sigorta şirketlerinde rücu ve hukuk işlerinde uzmanlaşmış bölümler bulunur.

Deprem gibi büyük felaketler sonucu ödenen hasarların sigorta şirketlerinin mali güçlerini aşan tutarlara ulaşması nedeniyle, sigortacılar da kendi üstlendikleri riskleri sigortalarlar. Bu yeniden sigortalama işlemine reasürans denir. Reasürans konusunda çalışan şirketlere reasürör adı verilir. Reasürörler, verdikleri teminat karşılığında sigorta şirketlerinden prim alırlar. Reasürans, uluslararası bir iştir. Bir sigorta şirketi, risklerini pek çok reasüröre devredebilir. Böylece, deprem gibi felaket boyutlarındaki riskler bile dünya çapında pek çok şirkete dağılarak ödenebilir hale gelir. Bu durumun bir yansıması olarak, dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen bir felaket, tüm sigorta piyasasını etkiler. Örneğin, ABD'de meydana gelen 11 Eylül Saldırıları sonucunda, Türkiye'deki sigorta primleri de (Dünya çapında olduğu gibi) arttı.

Artan rekabet sonucu, çağdaş sigorta şirketleri müşterilerine tazminat ödeyerek yardımcı olmanın dışında sayısı giderek artan bazı yardım hizmetleri, örneğin yolda kalan araçlar için çekici, bozulan musluklar için tesisatçı temini gibi ek hizmetler vermektedir.

Sigorta şirketleri çoğu ülkede (ve Türkiye'de) hayat ve hayat dışı branşlarda çalışan şirketler olarak ikiye ayrılır.

Türkiye'de sigortacılık sektörü, Hazine Müsteşarlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sigorta Denetleme Kurulu tarafından denetlenmekte, Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmektedir.

Türkiye'deki sigorta müşterileri, sigorta şirketi ile anlaşmazlığa düştüklerinde, Sigorta Tahkim Komisyonu'na, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği'ne[1] veya Hazine Müsteşarlığı'na[2] başvurabilir.

Kanunen "sigortalanamaz" olarak nitelenen riskler dışındaki tüm riskler sigortalanabilir. Başlıca sigorta türleri şunlardır:

Can sigortası
Hayat sigortası
Ferdi kaza sigortası
Sağlık sigortası
Mal sigortaları
Kasko vb. oto sigortası
Yangın sigortası
Nakliyat sigortası
Mühendislik sigortası
Sorumluluk sigortası
Hukuki koruma sigortası
Kredi sigortası
Sigorta türleri, zorunlu olup olmamasına göre de sınıflanabilir. Türkiye'de başlıca zorunlu sigortalar Trafik Sigortası ile Zorunlu Deprem Sigortasıdır.

Kaynak: Wikipedia
 

 


 

 

::  ANA SAYFA  ::Sigorta::
 

ÇAYYOLU SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ


                 GÖZOĞLU SİGORTA ÇAYYOLU
 

Çayyolu Mahallesi  2432 (Eski 8) Cadde Gülşenler iş Hanı No: 158/4
Çayyolu Ankara
Çayyolu Sigorta Hizmetleri, Çayyolu Sigorta Aracılık Hizmetleri,Her Türlü Sigorta İşlemlerinizi En Uygun Fiyatla ve Tecrübemizi Ücretsiz Hizmetinize Sunarak Yerine Getiriyoruz...Sadece Sigortacınız Degil Risklerinizin Koruyucusu Olarak Yanınızdayız...Risk Danışmanınız Gözoğlu...
http://www.gozoglu.com Teklif İsteme Formu


>>FİRMA TANITIM SAYFASI
 

  Tel: 0 312 236 28 67  
 


    GROUPAMA SİGORTA ÇAYYOLU
 

Çayyolu Mahallesi 2714.Cad.Turkuaz İş Merkezi İçi
Giriş Katı NO:7/23 Çayyolu Ankara                                                                  

 
Çayyolu Sigorta Hizmetleri, Çayyolu Bireysel Sigortalar, Çayyolu Kurumsal Sigortalar, Çayyolu Tarım Sigortaları, Çayyolu Trafik Sigortaları, Çayyolu Emeklilik Sigortaları, Çayyolu Sigorta Acentesi, Tüm Sigorta Ödemelerinde Kradi Kartı ve Taksit Seçeneği...
Fatih Kurugöllü @
Sipariş/Fiyat/Bilgi Formu


>>FİRMA TANITIM SAYFASI
 

Tel: 0 312 241 76 86 Gsm: 0 532 565 0618 Faks : 0 312 241 55 22

 


 
  

 

  Çayyolu Sigorta, Çayyolu Sigorta Acentesi, Sigorta Acentesi, Sigorta Çayyolu,Hayat Sigortası Çayyolu, Trafik Sigortası Çayyolu, Deprem Sigortası Çayyolu, Çayyolu Nakliyat Sigortası,Çayyolu Bireysel Emeklilik Sigortası,Ümitköy Sağlık Sigortaları,Ümitköy Seyahat Sağlık Sigortası,Ümitköy Saglık Sigortası,Ümitköy Yurt İçi Seyahat Sağlık Sigortası,Yaşamkent Sağlık Sigortaları,Yaşamkent Seyahat Sağlık Sigortası,Yaşamkent Saglık Sigortası,Yaşamkent Yurt İçi Seyahat Sağlık Sigortası,Bağlıca Sağlık Sigortaları,Bağlıca Seyahat Sağlık Sigortası,Bağlıca Saglık Sigortası,Bağlıca Yurt İçi Seyahat Sağlık Sigortası,Bağlıca Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası,Bağlıca Deprem Sigortası,Bağlıca Zorunlu Deprem Sigortası DASK,Bağlıca İhtiyari Deprem Sigortası,Bağlıca Tarım Sigortası,Bağlıca Dolu ve Don Sigortası,Bağlıca Sera Sigortası,Bağlıca Hayvan Hayat Sigortası,Bağlıca Yangın Sigortaları,Bağlıca Yangın Kombine Sigorta, Bağlıca Endüstriyel Yangın Paket Sigorta ,Bağlıca Süper Konut Sigorta ( bina-eşya) ,Bağlıca Kolay Konut ,Bağlıca Alfa Konut ( bina-eşya ),Bağlıca Optima Konut Paket Sigorta ,Bağlıca Eczane Paket Sigorta, Bağlıca Alfa Kobi Sigorta ,Bağlıca Kobi Paket Sigorta ,Bağlıca Akaryakıt Servis İstasyonu Sigortası ,Bağlıca Otel Paket Sigorta ,Bağlıca Kuyumcu Paket Sigorta,Bağlıca Kaza Sigortası,Bağlıca Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası(Trafik Sigortası),Bağlıca Yüksek Adli Mali Mesuliyet Sigortası,Bağlıca Artan Mali Sorumluluk Sigortası,Bağlıca Mavi Kasko ,Bağlıca Lacivert Kasko,Bağlıca Ferdi Kaza Sigortası,Bağlıca Toplu Taşıma Araçları Koltuk Ferdi Kaza Sigortası,Bağlıca Hırsızlık Sigortası,Bağlıca Emniyeti Suistimal Sigortası,Bağlıca Kıymet Nakli Sigortası,Bağlıca Cam Kırılması Sigortası,Bağlıca 3.Şahıs Sorumluluk Sigortası,Bağlıca Ürün Sorumluluk Sigortası,Bağlıca İşveren Sorumluluk Sigortası,Bağlıca Asansör Sorumluluk Sigortası,Bağlıca Okul Servis Araçları Ferdi Kaza Sigortası,Bağlıca Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası,Bağlıca Avukat Mesleki Sigortası,Bağlıca Tıbbi Kötü Uygulama Sorumluluk Sigortası,Bağlıca Nakliyat Sigortaları,Bağlıca Yıllık Emtea Sigortası,Bağlıca Emtea Sigortaları,Bağlıca Yat Sigortaları,Bağlıca Balıkçı Tekne Sigortası,Bağlıca Tekne Sigortaları,Bağlıca Mühendislik Sigortaları,Bağlıca İnşaat All Risk Sigortası ,Bağlıca Montaj All Risk Sigortası ,Bağlıca EGO Doğalgaz Sigortası, Bağlıca Makine Hırsızlık Sigortası,Bağlıca Makine Kırılması Sigortası ,
Bağlıca Elektronik Cihaz Sigortası,Bağlıca Sigortacı,Bağlıca Sigorta Acentesi,Yaşamkent Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası,Yaşamkent Deprem Sigortası,Yaşamkent Zorunlu Deprem Sigortası DASK,Yaşamkent İhtiyari Deprem Sigortası,Yaşamkent Tarım Sigortası,Yaşamkent Dolu ve Don Sigortası,Yaşamkent Sera Sigortası, Yaşamkent Hayvan Hayat Sigortası,Yaşamkent Yangın Sigortaları,Yaşamkent Yangın Kombine Sigorta, Mesa Koru Sağlık Sigortaları,Mesa Koru Seyahat Sağlık Sigortası,Mesa Koru Saglık Sigortası,Mesa Koru Yurt İçi Seyahat Sağlık Sigortası,Mesa Koru Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası,Mesa Koru Deprem Sigortası,Mesa Koru Zorunlu Deprem Sigortası DASK,Mesa Koru İhtiyari Deprem Sigortası,Mesa Koru Tarım Sigortası,Mesa Koru Dolu ve Don Sigortası,Mesa Koru Sera Sigortası,Mesa Koru Hayvan Hayat Sigortası,Mesa Koru Yangın Sigortaları,Mesa Koru Yangın Kombine Sigorta, Mesa Koru Endüstriyel Yangın Paket Sigorta ,Mesa Koru Süper Konut Sigorta ( bina-eşya) ,Mesa Koru Kolay Konut ,Mesa Koru Alfa Konut ( bina-eşya ),Mesa Koru Optima Konut Paket Sigorta ,Mesa Koru Eczane Paket Sigorta, Mesa Koru Alfa Kobi Sigorta ,Mesa Koru Kobi Paket Sigorta ,Mesa Koru Akaryakıt Servis İstasyonu Sigortası ,Mesa Koru Otel Paket Sigorta ,Mesa Koru Kuyumcu Paket Sigorta,Mesa Koru Kaza Sigortası,Mesa Koru Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası(Trafik Sigortası),Mesa Koru Yüksek Adli Mali Mesuliyet Sigortası,Mesa Koru Artan Mali Sorumluluk Sigortası,Mesa Koru Mavi Kasko ,Mesa Koru Lacivert Kasko,Mesa Koru Ferdi Kaza Sigortası,Mesa Koru Toplu Taşıma Araçları Koltuk Ferdi Kaza Sigortası,Mesa Koru Hırsızlık Sigortası,Mesa Koru Emniyeti Suistimal Sigortası,Mesa Koru Kıymet Nakli Sigortası,Mesa Koru Cam Kırılması Sigortası,Mesa Koru 3.Şahıs Sorumluluk Sigortası,Mesa Koru Ürün Sorumluluk Sigortası,Mesa Koru İşveren Sorumluluk Sigortası,Mesa Koru Asansör Sorumluluk Sigortası,Mesa Koru Okul Servis Araçları Ferdi Kaza Sigortası,Mesa Koru Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası,Mesa Koru Avukat Mesleki Sigortası,Mesa Koru Tıbbi Kötü Uygulama Sorumluluk Sigortası,Mesa Koru Nakliyat Sigortaları,Mesa Koru Yıllık Emtea Sigortası,Mesa Koru Emtea Sigortaları,Mesa Koru Yat Sigortaları,Mesa Koru Balıkçı Tekne Sigortası,Mesa Koru Tekne Sigortaları,Mesa Koru Mühendislik Sigortaları,Mesa Koru İnşaat All Risk Sigortası ,Mesa Koru Montaj All Risk Sigortası ,Mesa Koru EGO Doğalgaz Sigortası, Mesa Koru Makine Hırsızlık Sigortası,Mesa Koru Makine Kırılması Sigortası ,Mesa Koru Elektronik Cihaz Sigortası,Mesa Koru Sigortacı,Mesa Koru Sigorta Acentesi,Yaşamkent Endüstriyel Yangın Paket Sigorta ,Yaşamkent Süper Konut Sigorta ( bina-eşya) ,Yaşamkent Kolay Konut ,Yaşamkent Alfa Konut ( bina-eşya ),Yaşamkent Optima Konut Paket Sigorta ,Beysukent Sağlık Sigortaları,Beysukent Seyahat Sağlık Sigortası, Beysukent Saglık Sigortası,Beysukent Yurt İçi Seyahat Sağlık Sigortası,Beysukent Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası,Beysukent Deprem Sigortası,Beysukent Zorunlu Deprem Sigortası DASK,Beysukent İhtiyari Deprem Sigortası,Beysukent Tarım Sigortası,Beysukent Dolu ve Don Sigortası,Beysukent Sera Sigortası,Beysukent Hayvan Hayat Sigortası,Beysukent Yangın Sigortaları,Beysukent Yangın Kombine Sigorta, Beysukent Endüstriyel Yangın Paket Sigorta ,Beysukent Süper Konut Sigorta ( bina-eşya) ,Beysukent Kolay Konut ,Beysukent Alfa Konut ( bina-eşya ),Beysukent Optima Konut Paket Sigorta ,Beysukent Eczane Paket Sigorta, Beysukent Alfa Kobi Sigorta ,Beysukent Kobi Paket Sigorta ,Beysukent Akaryakıt Servis İstasyonu Sigortası ,Beysukent Otel Paket Sigorta ,Beysukent Kuyumcu Paket Sigorta,Beysukent Kaza Sigortası,Beysukent Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası(Trafik Sigortası),Beysukent Yüksek Adli Mali Mesuliyet Sigortası,Beysukent Artan Mali Sorumluluk Sigortası,Beysukent Mavi Kasko ,Beysukent Lacivert Kasko,Beysukent Ferdi Kaza Sigortası,Beysukent Toplu Taşıma Araçları Koltuk Ferdi Kaza Sigortası,Beysukent Hırsızlık Sigortası,Beysukent Emniyeti Suistimal Sigortası,Beysukent Kıymet Nakli Sigortası,Beysukent Cam Kırılması Sigortası,Beysukent 3.Şahıs Sorumluluk Sigortası,Beysukent Ürün Sorumluluk Sigortası,Beysukent İşveren Sorumluluk Sigortası,Beysukent Asansör Sorumluluk Sigortası,Beysukent Okul Servis Araçları Ferdi Kaza Sigortası,Beysukent Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası,Beysukent Avukat Mesleki Sigortası,Beysukent Tıbbi Kötü Uygulama Sorumluluk Sigortası,Beysukent Nakliyat Sigortaları,Beysukent Yıllık Emtea Sigortası,Beysukent Emtea Sigortaları,Beysukent Yat Sigortaları,Beysukent Balıkçı Tekne Sigortası,Beysukent Tekne Sigortaları,Beysukent Mühendislik Sigortaları,Beysukent İnşaat All Risk Sigortası ,Beysukent Montaj All Risk Sigortası ,Beysukent EGO Doğalgaz Sigortası, Beysukent Makine Hırsızlık Sigortası,Beysukent Makine Kırılması Sigortası ,Beysukent Elektronik Cihaz Sigortası,Beysukent Sigortacı,Beysukent Sigorta Acentesi,Yaşamkent Eczane Paket Sigorta, Yaşamkent Alfa Kobi Sigorta ,Yaşamkent Kobi Paket Sigorta ,Yaşamkent Akaryakıt Servis İstasyonu Sigortası ,Yaşamkent Otel Paket Sigorta ,Yaşamkent Kuyumcu Paket Sigorta,Yaşamkent Kaza Sigortası,Yaşamkent Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası(Trafik Sigortası),Yaşamkent Yüksek Adli Mali Mesuliyet Sigortası,Yaşamkent Artan Mali Sorumluluk Sigortası,Yaşamkent Mavi Kasko ,Yaşamkent Lacivert Kasko,Yaşamkent Ferdi Kaza Sigortası,Yaşamkent Toplu Taşıma Araçları Koltuk Ferdi Kaza Sigortası,Yaşamkent Hırsızlık Sigortası,Yaşamkent Emniyeti Suistimal Sigortası,Yaşamkent Kıymet Nakli Sigortası,Yaşamkent Cam Kırılması Sigortası,Yaşamkent 3.Şahıs Sorumluluk Sigortası,Yaşamkent Ürün Sorumluluk Sigortası,Yaşamkent İşveren Sorumluluk Sigortası,Yaşamkent Asansör Sorumluluk Sigortası,Yaşamkent Okul Servis Araçları Ferdi Kaza Sigortası,Yaşamkent Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası,Yaşamkent Avukat Mesleki Sigortası,Yaşamkent Tıbbi Kötü Uygulama Sorumluluk Sigortası,Yaşamkent Nakliyat Sigortaları,Yaşamkent Yıllık Emtea Sigortası,Yaşamkent Emtea Sigortaları,Yaşamkent Yat Sigortaları,Yaşamkent Balıkçı Tekne Sigortası,Yaşamkent Tekne Sigortaları,Yaşamkent Mühendislik Sigortaları,Yaşamkent İnşaat All Risk Sigortası ,Yaşamkent Montaj All Risk Sigortası ,Yaşamkent EGO Doğalgaz Sigortası, Yaşamkent Makine Hırsızlık Sigortası, Yaşamkent Makine Kırılması Sigortası ,Yaşamkent Elektronik Cihaz Sigortası,Yaşamkent Sigortacı,Yaşamkent Sigorta Acentesi,Ümitköy Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası,Ümitköy Deprem Sigortası,Ümitköy Zorunlu Deprem Sigortası DASK,Ümitköy İhtiyari Deprem Sigortası,Ümitköy Tarım Sigortası,Ümitköy Dolu ve Don Sigortası,Ümitköy Sera Sigortası,Ümitköy Hayvan Hayat Sigortası,Ümitköy Yangın Sigortaları,Ümitköy Yangın Kombine Sigorta, Ümitköy Endüstriyel Yangın Paket Sigorta ,Ümitköy Süper Konut Sigorta ( bina-eşya) ,Ümitköy Kolay Konut ,Ümitköy Alfa Konut ( bina-eşya ),Ümitköy Optima Konut Paket Sigorta ,Ümitköy Eczane Paket Sigorta, Ümitköy Alfa Kobi Sigorta ,Ümitköy Kobi Paket Sigorta ,Ümitköy Akaryakıt Servis İstasyonu Sigortası ,Ümitköy Otel Paket Sigorta ,Ümitköy Kuyumcu Paket Sigorta,Ümitköy Kaza Sigortası,Ümitköy Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası(Trafik Sigortası),Ümitköy Yüksek Adli Mali Mesuliyet Sigortası,Ümitköy Artan Mali Sorumluluk Sigortası,Ümitköy Mavi Kasko ,Ümitköy Lacivert Kasko,Ümitköy Ferdi Kaza Sigortası,Ümitköy Toplu Taşıma Araçları Koltuk Ferdi Kaza Sigortası,Ümitköy Hırsızlık Sigortası,Ümitköy Emniyeti Suistimal Sigortası,Ümitköy Kıymet Nakli Sigortası,Ümitköy Cam Kırılması Sigortası,Ümitköy 3.Şahıs Sorumluluk Sigortası,Ümitköy Ürün Sorumluluk Sigortası,Ümitköy İşveren Sorumluluk Sigortası,Ümitköy Asansör Sorumluluk Sigortası,Ümitköy Okul Servis Araçları Ferdi Kaza Sigortası,Ümitköy Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası,Ümitköy Avukat Mesleki Sigortası,Ümitköy Tıbbi Kötü Uygulama Sorumluluk Sigortası,Ümitköy Nakliyat Sigortaları,Ümitköy Yıllık Emtea Sigortası,Ümitköy Emtea Sigortaları,Ümitköy Yat Sigortaları,Ümitköy Balıkçı Tekne Sigortası,Ümitköy Tekne Sigortaları,Ümitköy Mühendislik Sigortaları,Ümitköy İnşaat All Risk Sigortası ,Ümitköy Montaj All Risk Sigortası ,Ümitköy EGO Doğalgaz Sigortası, Ümitköy Makine Hırsızlık Sigortası,Ümitköy Makine Kırılması Sigortası ,Ümitköy Elektronik Cihaz Sigortası,Ümitköy Sigortacı,Ümitköy Sigorta Acentesi,


 

  Çayyolu Biz; Herşey ve Herkes...
 


 

cayyolurehberi.biz